Loạt công viên, vườn hoa xuống cấp, Hà Nội có giải pháp gì?

Làm việc với Đoàn khảo sát của ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư, xây dựng, quản lý và sử dụng thiết chế văn hóa, thể thao giai đoạn 2013-2023, đại diện công ty công viên cây xanh Hà Nội kiến nghị cần tăng mức đầu tư để nâng cấp công viên.

Công ty Công viên cây xanh Hà Nội được thành lập từ năm 1960 với nhiệm vụ chính là duy trì, tôn tạo, xây dựng các công viên, vườn hoa, cây cảnh… Trong bối cảnh cạnh tranh của các khu vui chơi giải trí lớn, loại hình dịch vụ của công ty chưa đa dạng, chất lượng dịch vụ chưa cao, không thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dân. Toàn bộ các dịch vụ vui chơi trong công viên phần lớn là miễn phí nên việc nâng cấp, bổ sung, thay thế các dịch vụ vui chơi còn nhiều hạn chế.

Đại diện công ty kiến nghị HĐND, UBND thành phố Hà Nội mở thêm nhiều công viên, phân bổ đều trên địa bàn, tiếp tục hoàn thành mục tiêu đến năm 2030 đối với thiết chế văn hóa, thể thao các cấp theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Phan Hằng -

Thế Anh