Lợi thế và khó khăn của Việt Nam khi phát triển Hydrogen xanh

Việt Nam là quốc gia có tiềm năng dồi dào về điện mặt trời và điện gió trên bờ hay điện gió ngoài khơi, nên được đánh giá là có tiềm năng rất lớn để sản xuất hydrogen xanh phục vụ các ngà̀nh công nghiệp trong nước cũng như có tiềm năng xuất khẩu ra thị trường quốc tế.

Việt Nam có thể đóng góp vào việc giảm phát thải nhà kính và thúc đẩy ngành công nghiệp hydrogen xanh phát triển trong tương lai. Tuy nhiên đây là một lĩnh vực mới đối với Việt Nam, chính vì vậy bên cạnh những lợi thế, Việt Nam cũng sẽ phải đối mặt với không ít khó khăn khi phát triển nguồn nhiên liệu mới này.

Theo các chuyên gia, công nghệ chính để sản xuất hydrogen xanh là từ quá trình điện phân nước. Quá trình điện phân được cung cấp năng lượng từ nguồn năng lượng tái tạo. Việt Nam có tiềm năng lớn về năng lượng tái tạo nên được đánh giá là có nhiều điều kiện tốt để phát triển chiến lược cung cấp năng lượng và công nghiệp xoay quanh hydro xanh.

Tại Dự thảo Quy hoạch điện 8 đặt ra tham vọng sử dụng hydrogen xanh và Ammonia xanh để sản xuất điện bằng cách phối trộn một phần với khí tự nhiên hoặc với than trong các nhà máy nhiệt điện khí và nhiệt điện than trong tương lai để giảm phát thải CO2. Bên cạnh đó, hydrogen xanh cũng sẽ được sử dụng cho công tác dự phòng của các nhà máy nhiệt điện than linh hoạt, đảm bảo độ tin cậy của hệ thống và dự phòng cho việc vận hành của điện gió và điện mặt trời. Tuy nhiên hiện nay thách thức lớn nhất của Việt Nam để hiện thực hóa được mục tiêu này chính là: Công nghệ, nguồn nhân lực và cả tài chính. Bên cạnh đó, sự phát triển của hạ tầng lưu trữ, vận chuyển, phân phối cũng là vấn đề cần phải có kế hoạch để triển khai.

Không chỉ có vậy, giá của Hydrogen cho người tiêu dùng cũng là yếu tố cần phải quan tâm. Ấy vậy nhưng, nó lại phụ thuộc rất nhiều vào số lượng trạm tiếp nhiên liệu, mức độ thường xuyên sử dụng và lượng Hydrogen được cung cấp mỗi ngày. Để giải quyết được tất cả những vấn đề đặt ra này đòi hỏi phải có một kế hoạch tổng thể và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, các ngành công nghiệp và các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!