Long An: Quy hoạch cấp huyện hết thời hạn - Quy hoạch cấp tỉnh chưa ban hành

Tại buổi giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành” của Đoàn ĐBQH tỉnh Long An vào chiều 13/01 cho thấy nhiều khó khăn, vướng mắc trong lập quy hoạch, ảnh hưởng đến quản lý kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư. 

Luật Quy hoạch có nhiều quy định mới; phương pháp xây dựng quy hoạch tỉnh là phương pháp mới, tích hợp các quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành 01 bản quy hoạch duy nhất,… Đó là một trong những khó khăn, bất cập của các sở, ngành và đơn vị tư vấn thực hiện quy hoạch gửi đến đoàn ĐBQH tỉnh Long An tại buổi giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành” vào chiều 13/01.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Long An, hiện nay đa số các quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu cấp tỉnh, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp huyện đã hết thời kỳ quy hoạch. Trong khi đó, Quy hoạch tỉnh đang trong quá trình thực hiện, chưa hoàn thành thì việc quản lý kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. 

Bà Đinh Thị Phương Khánh - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An : “Cái khó khăn nhất hiện nay là việc quản lý đất trồng lúa. Bây giờ nếu tích hợp vô trong quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thì đất lúa ở cánh phía nam không còn, mà chủ yếu còn ở cánh Đồng Tháp Mười. Khi triển khai, lập hồ sơ chuyển đổi mục đích thì phải có phương án tách lớp đất mặt, tính từ lớp mặt xuống 20 – 25 cm, việc giám sát việc này cũng rất khó khăn.” 

Ông Nguyễn Minh Hùng - Sở Xây dựng tỉnh Long An : “Quy hoạch tỉnh chưa cập nhật định hướng mới về đô thị như hiện nay phát triển các đô thị ở Đức Hoà, Cần Giuộc và phát triển dọc đường tỉnh, đường trọng điểm như đường vành đai 4, đường tỉnh 827E.”

Đối với quy hoạch tỉnh, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An cho rằng, việc đánh giá môi trường chiến lược trong quá trình lập quy hoạch cũng gặp rất nhiều khó khăn do chỉ tiêu sử dụng đất đều giả định.

Ông Phạm Tùng Chinh - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An : “Các chỉ tiêu sử dụng đất mà theo định kỳ như đến năm 2025 sử dụng được bao nhiêu, đến năm 2030 sử dụng được bao nhiêu, tất cả đều là giả định. Xin ý kiến phân bổ khoanh đất đã mất thời gian rồi, thẩm định môi trường chiến lược này cũng mất thời gian nữa do cơ sở các số liệu đều mang tính giả định nên cũng khó.”

Để hoàn thiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch và tạo thuận lợi cho việc quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050, các Sở ngành tỉnh Long An kiến nghị Bộ Tài Nguyên và Môi trường cho giãn thời gian thực hiện Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện; bổ sung các văn bản hướng dẫn thi hành các luật, pháp lệnh liên quan đến quy hoạch cho phù hợp với Luật Quy hoạch; tập trung xây dựng dữ liệu quốc gia về quy hoạch nhằm cung cấp thông tin đồng bộ giữa các quy hoạch; hạn chế việc điều chỉnh quy hoạch sau này.
 

Thực hiện : Mỹ Tho Hữu Bình