Long An tăng cường tuần tra, bảo vệ biên giới

Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài 13,99 km đường biên, từ mốc 180 đến mốc 189. Nhằm đảm bảo chủ quyền an ninh lãnh thổ, quản lý việc xuất nhập cảnh trái phép, đồn đã tăng cường lực lượng tuần tra, bảo vệ các đoạn biên giới chưa được phân giới cắm mốc.

Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An đang quản lý đường biên dài 13,99 km, được chia làm 02 đoạn. Đoạn thứ nhất từ mốc quốc giới 180 đến mốc quốc giới 183 và mốc 189 đã được cắm mốc và xây dựng xong. Đoạn thứ hai từ mốc quốc giới 184 đến mốc quốc giới 188 với chiều dài 10,5 km chưa hoàn phân giới cắm mốc.

Riêng đoạn biên giới chưa phân giới cắm mốc, từ cột mốc từ 184-188 hiện tại đã thống nhất giữa ta và bạn sẽ tiến hành bảo vệ biên giới theo hiện trạng.

Mời quý vị cùng theo dõi chương trình!

Thực hiện : Mỹ Tho Nguyễn Trình