Lớp học thời chiến của trẻ em Palestine

Tại trại tị nạn của người Palestine có một lớp học đặc biệt cho trẻ em. Tại đây, những ví dụ minh họa cho bài học đều lấy chủ đề từ thực tế: xung đột vũ trang.

Giáo viên của lớp học này là ông Mohamed Hussein, giảng dạy bộ môn Vật lý. Ông cho biết bản thân luôn cố gắng đưa các ví dụ thực tế từ cuộc xung đột vũ trang để làm cho bộ môn của mình thú vị và dễ hiểu hơn.

Trong lớp học, những trường hợp cụ thể về tên lửa đạn đạo, hay tốc độ viên đạn đều được đưa ra để minh họa cho lý thuyết. Thông qua những ví dụ này, thầy Mohamed mong có thể trang bị cho học sinh kiến thức để bảo vệ bản thân, và quan trọng hơn là nhắc nhở những học trò Palestine về xung đột đang xảy ra trên đất nước và tầm quan trọng của hòa bình.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam