Luân chuyển cán bộ để nâng cao năng lực các xã đặc biệt khó khăn

Tỉnh Lào Cai đang đẩy mạnh việc đào tạo và luân chuyển cán bộ chủ chốt nhằm nâng cao năng lực cho các xã đặc biệt khó khăn. Đến nay tại các xã đặc biệt khó khăn đã có hàng trăm cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ từ cao đẳng trở lên.

Thực tế thì cấp xã đang triển khai rất nhiều công việc; trong đó có việc làm chủ đầu tư nhiều chương trình, dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia.Việc làm tốt công tác quy hoạch cán bộ xã góp phần giảm nghèo bền vững ở vùng cao. 

Phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ luân chuyển nhằm rèn luyện, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài, trở thành những hạt nhân nòng cốt ở cơ sở, góp phần quan trọng vào sự phát triển của địa phương. 

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam