Luật an ninh lương thực đầu tiên của Trung Quốc có hiệu lực

Luật An ninh Lương thực của Trung Quốc đã có hiệu lực vào ngày hôm nay 1/6. Đây cũng là đạo luật đầu tiên được Bắc Kinh thông qua nhằm hướng tới mục tiêu "tự cung tự cấp tuyệt đối" các loại ngũ cốc lương thực.

Đạo Luật sẽ thiết lập khung pháp lý cho các hướng dẫn hiện có của chính phủ Trung Quốc đối với các địa phương và ngành nông nghiệp để nâng cao sản xuất lương thực. Mặc dù chưa có chi tiết về cách thức thực hiện, nhưng các mục tiêu của  đạo luật là tập trung vào các vấn đề như bảo vệ đất nông nghiệp và nguồn tài nguyên giống.

Luật cũng quy định chính phủ và các địa phương phải chịu trách nhiệm về việc đưa an ninh lương thực vào các kế hoạch phát triển kinh tế, sử dụng tiến bộ khoa học công nghệ để thúc đẩy sản xuất, đảm bảo nguồn cung cấp lương thực luôn là ưu tiên hàng đầu. Thêm vào đó, luật cũng quy định việc thiết lập chương trình khẩn cấp ngũ cốc quốc gia và hệ thống giám sát an ninh lương thực.

Các đơn vị và cá nhân vi phạm có thể bị phạt từ 20.000 nhân dân tệ (tương đương hơn 71 triệu đồng) đến 2 triệu nhân dân tệ (tương đương 71 tỷ đồng).

Được thông qua chỉ 6 tháng sau lần đọc đầu tiên, đạo luật phản ánh sự cấp bách của Trung Quốc trong việc giải quyết các vấn đề tồn đang hạn chế khả năng sản xuất của đất nước, như thiếu đất canh tác và tài nguyên nước, thiếu lao động và thiếu công nghệ nông nghiệp.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!