Luật Đất đai (sửa đổi): Bất cập về thu hồi đất và lựa chọn cơ quan giải quyết tranh chấp

Tại hội thảo lấy ý kiến về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tổ chức tại TPHCM vừa qua, một số đại biểu cho biết, việc giao toàn bộ thẩm quyền giải quyết cho toà án sẽ khiến kéo dài thời gian giải quyết tranh chấp đất đai. Do đó, cần giữ nguyên quy định hiện nay để người dân lựa chọn con đường hành chính hoặc tố tụng.

Các đại biểu cho biết, nguồn gốc, quá trình sử dụng đất ở các địa phương hết sức phức tạp chỉ có cơ quan hành chính mới quản lý được. Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) cần giữ nguyên cơ chế linh hoạt như hiện nay là người dân có quyền chọn lựa UBND các cấp hoặc tòa án để giải quyết tranh chấp.

Các đại biểu cũng đề nghị Luật Đất đai (sửa đổi) cần bổ sung quy định cho phép ghi nợ tiền sử dụng đất hoặc cơ quan quản lý được ra quyết định thu hồi việc chuyển mục đích sử dụng đất khi người dân không có khả năng thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Ngoài ra, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) cần cụ thể hóa đối với trường hợp thu hồi một phần đất ở mà diện tích còn lại không đủ điều kiện để sử dụng, xin phép xây dựng. Thực tế, nhiều trường hợp diện tích còn lại quá nhỏ và Nhà nước không xử lý khiến ảnh hưởng quyền lợi người sử dụng đất./.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Hồng Dũng