Luật Đất đai (sửa đổi) là ví dụ sinh động nhất để đánh giá năng lực xây dựng pháp luật

Sáng 22/9, tại phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Đây là dự án Luật rất quan trọng, do vậy để chuẩn bị cho Dự án Luật này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có nhiều cuộc trao đổi, làm việc, tổ chức hội thảo tham vấn các chuyên gia, nhà khoa học để dự án Luật đảm bảo chất lượng tốt nhất.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, sửa đổi Luật Đất đai là nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV, đồng thời nhấn mạnh quá trình sửa đổi Luật Đất đai phải bám sát các chủ trương của Đảng, trực tiếp là Nghị quyết số 18-NQ/TW.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, kết quả cuối cùng của quá trình xây dựng, thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) là ví dụ sinh động nhất để đánh giá năng lực xây dựng pháp luật của Chính phủ, Quốc hội, các tổ chức, cơ quan hữu quan, đánh giá năng lực thể chế hóa chủ trương của Đảng vào chính sách, pháp luật của Nhà nước; thể hiện tính công khai, minh bạch trong xây dựng pháp luật; cũng là ví dụ sinh động nhất trong việc thực hiện tốt chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc chống tiêu cực, cài cắm lợi ích trong công tác xây dựng pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: "Chúng ta thấy trách nhiệm của chúng ta trong quá trình xây dựng luật này. Tổng Bí thư đã nói giàu lên cũng từ đất, nghèo đi cũng vì đất, tranh chấp, khiếu kiện, khiếu nại 60%, 70% là từ đất đai. Mình phải làm sao đó để thể hiện được việc này cho nên trách nhiệm của các cơ quan rất lớn. Các đồng chí thấy Trung ương 5 vừa họp xong mà bây giờ chúng ta đã có bộ tài liệu như thế này, tức là đã chuẩn bị từ rất sớm, chúng ta xác định tâm huyết, trách nhiệm, chúng ta đã cố gắng những luật khác, luật này tôi nghĩ phải gấp bội thì mới đáp ứng được yêu cầu".

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh quá trình sửa đổi Luật Đất đai phải bám sát các chủ trương của Đảng, trực tiếp là Nghị quyết 18. Đồng thời nêu rõ việc sửa đổi Luật Đất đai lần này chỉ tập trung thể chế hoá những vấn đề đã rõ, đã chín và Trung ương đã có kết luận, không hợp thức hoá những vấn đề sai phạm trong quản lý đất đai.

Chủ tịch Quốc hội VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: "Tôi lấy ví dụ một dự án đang tự thỏa thuận là quan hệ về dân sự, bây giờ bảo là 80% đã thỏa thuận đồng ý, còn 20% nữa chưa đồng ý thì có áp dụng cơ chế hành chính để thu hồi đất không, làm sao như vậy được, đã dân sự là dân sự mà hành chính là hành chính, không thể nào đang là dân sự lại cộng hành chính vào để làm tiếp việc thu hồi đất. Khoản 5 Điều 70 các đồng chí đưa ra một quy định rất chung chung, các dự án khác mà đã đạt 80% thỏa thuận trở lên thì thuộc vào danh mục thu hồi đất, như thế này là không đúng với tinh thần của Hiến pháp".

Về quan điểm xây dựng luật, Chủ tịch Quốc hội đề nghị bổ sung vào dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và các dự án luật khác bảo đảm nguyên tắc nhất quán trên cơ sở kế thừa các quy định mang tính chất ổn định về pháp luật đất đai qua các thời kỳ, đã được chúng minh từ thực tiễn. Bên cạnh đó, phải đảm bảo tính tổng thể, chiến lược lâu dài.

Chủ tịch Quốc hội VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: "Tôi nói cái chung để chúng ta rà soát từng điều, từng khoản một chỗ này, không phải có bất cứ việc gì, có một đơn vị, tổ chức cá nhân nào thấy có việc A, việc B đề xuất mình thấy đều đưa vào trong luật hết, phải đánh giá rất kỹ lưỡng, trên tinh thần lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích của cộng đồng, lợi ích của doanh nghiệp, lợi ích của người dân, quyền và lợi ích hợp pháp của từng chủ thể ở trong này".

Đối với việc áp dụng pháp luật, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu cơ quan thẩm tra cần xem xét để vừa thể hiện Luật Đất đai vừa là luật căn bản, cơ bản về đất đai nhưng phải tuân thủ nguyên tắc của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong việc áp dụng luật.

Diệu Huyền