Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi): Nhiều điểm vẫn coi giao dịch điện tử như phái sinh của giao dịch giấy và văn bản giấy

Ngày 11/11, thảo luận về dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi), đại biểu Phạm Đức Ấn (đoàn TP. Hà Nội) nhấn mạnh sự về sự cần thiết sửa đổi Luật Giao dịch điện tử khi công nghệ thông tin, công nghệ số phát triển như hiện nay.

Theo đại biểu Phạm Đức Ấn, dự án luật cần phải đảm bảo về dữ liệu trong giao dịch điện tử, đặc biệt là trong công chứng các giấy tờ. Tuy nhiên, trong dự án luật, nhiều chỗ vẫn coi giao dịch điện tử như phái sinh của giao dịch giấy và văn bản giấy.

Cụ thể như khoản 1, Điều 10 về giá trị pháp lý của giao dịch thông điệp dữ liệu, thông điệp thông tin trong thông điệp dữ liệu không bị phủ nhận giá trị pháp lý chỉ vì thông tin đó được thể hiện dưới dạng thông điệp dữ liệu hay là thông điệp dữ liệu có giá trị như bản gốc ở Điều 12. Thông điệp dữ liệu có giá trị làm chứng cứ như Điều 13 cũng là cách thể hiện tương tự như vậy.

Theo đại biểu Phạm Đức Ấn, dự án luật lần này cần phải thể hiện trực tiếp tính pháp lý của giao dịch điện tử, về dữ liệu điện tử chứ không nói là tương đương nữa. Chính điều này cũng dẫn đến vướng mắc được đề cập liên quan đến vấn đề công chứng các giấy tờ. Bởi vì trong giao dịch điện tử, cách thức của vấn đề này hoàn toàn khác với việc công chứng.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Hồng Quyên