Luật Hợp tác xã: Mong Luật mới thay đổi thành luật của người nông dân

Cần hoàn thiện các quy định pháp lý về các loại hình kinh tế tập thể, tổ chức đại diện; phát triển thành viên; nâng cao khả năng huy động vốn... đó là nội dung được bàn nhiều tại hội thảo "Quy định của pháp luật về Hợp tác xã: thực trạng và kiến nghị sửa đổi”, được tổ chức sáng 13/9 tại thành phố Cần Thơ.

Văn phòng Quốc hội, Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và Tổ chức Hanns Seidel tại Việt Nam phối hợp tổ chức.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, sau gần 10 năm thi hành, Luật HTX năm 2012 có tác động tích cực tới sự phát triển bền vững của kinh tế tập thể, hợp tác như đảm bảo cho hoạt động và phát triển của HTX. Tuy nhiên, các quy định về việc HTX gia nhập, hoạt động, rút khỏi thị trường còn đang là rào cản cho sự phát triển của HTX.... Hội thảo đã tập trung phân tích nhằm loại bỏ các quy định gây trở ngại gia nhập thị trường, phát triển thành viên; bảo đảm và phát huy đặc trưng, nguyên tắc cơ bản của hợp tác xã.

GS.TS TRẦN ĐỨC VIÊN, Phó chủ tịch phụ trách Hội đồng Học viện Nông nghiệp Việt Nam: "Tôi mong muốn Luật mới thay đổi làm sao thành luật của người nông dân, để họ tham gia HTX một cách tự nguyện, vấn đề thứ 2 tôi muốn góp ý trong Luật là cần phải mở rộng cửa cho các thành viên không phải nông dân tham gia HTX hoặc có thể là nông dân đấy họ chỉ cần góp vốn thôi, họ không cần sử dụng công cụ của HTX."

Một số đại biểu cho rằng nên chú trọng sửa đổi các quy định thống nhất về chức năng, nhiệm vụ Liên minh HTX Việt Nam và các Liên minh HTX địa phương; giao hệ thống Liên minh HTX Việt Nam quyền quản lý, giám sát HTX lĩnh vực phi nông nghiệp mà Luật HTX 2012 chưa đề cập. Ngoài ra, trong Luật HTX mới cần hoàn thiện pháp lý quy định về HTX, phát triển thành viên, nâng cao khả năng huy động vốn, tăng tích lũy tài sản chung và những quy định về phát triển doanh nghiệp trong tổ chức kinh tế tập thể... Những quy định này sẽ góp phần nâng cao tính minh bạch trong quản lý, điều hành và nâng chất lượng chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

Thực hiện : Công Tràng Chí Điển