Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi): Siết chặt quản lý cơ sở thẩm mỹ

Trước thực trạng nhiều cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ phát triển như hiện nay, thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), chiều 26/5, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng ban soạn thảo cần có cơ chế kiểm soát và thắt chặt việc quản lý đối với loại hình dịch vụ này.

Cho  ý kiến về   tiêu chuẩn, chất lượng và việc đánh giá, chứng nhận chất lượng đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh các đại biểu  cơ bản nhất trí với dự thảo Luật, song đề nghị bổ sung chế tài đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Bên cạnh đó đề nghị Bộ y tế cần thắt chặt việc quản lý những cơ sở thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ cũng như bấm huyệt chữa bệnh đang phát triển “ rầm rộ” hiện nay.

Ông TRẦN CHÍ CƯỜNG - Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng: “Cuộc sống ngày càng nâng cao, việc thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ, bấm huyệt chữa bệnh đang rất phổ biến. Tuy nhiên hiện nay chưa có văn bản quản lý giao trách nhiệm quản lý việc đó. Rõ ràng trách nhiệm chính vẫn nằm ở Bộ Y tế và đề nghị Bộ Y tế quy định rõ ràng, có phân công trách nhiệm trong quản lý và kiểm soát dịch vụ này trong thực tiễn."

Cho rằng hiện nay việc quản lý cơ sở khám bệnh chữa bệnh còn nhiều khó khăn, giá dịch vụ nhiều nơi không đồng nhất cùng với đó là “ loạn giá thuốc” đại biểu đề nghị cần tăng cường công tác thanh kiểm tra các cơ sở khám chữa bệnh.

Bà BỐ THỊ XUÂN LINH - Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận: “Giá dịch vụ mọi nơi mọi lúc, điều kiện giá thuốc không đồng nhất, hiệu thuốc này giá này hiệu khác lại giá khá. Do vậy khó cho người bệnh. Trong quản lý giá cả cũng chưa có cơ chế giám sát kiểm tra cho cơ sở khám bệnh chữa bệnh.”

Về cơ sở khám bệnh, chữa bệnh các  đại biểu cho rằng việc tổ chức lại hệ thống khám bệnh, chữa bệnh thành 03 cấp là cần thiết. Tuy nhiên, cơ quan soạn thảo xác định rõ việc phân cấp này được thực hiện theo chuyên môn kỹ thuật hay phân loại hệ thống tổ chức; quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu của mỗi cấp cũng như lộ trình, việc chuẩn bị cho việc tổ chức lại hệ thống. 

Thực hiện : Diệu Huyền Phạm Kiên