Luật Kinh doanh bất động sản phải đảm bảo đồng bộ, tương hợp với các luật có liên quan

Tranh luận về đề xuất bổ sung nhà ở tại đặc khu kinh tế, đại biểu Trương Trọng Nghĩa - Đoàn ĐBQH Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị không nên đề xuất nội dung này vì chưa có khái niệm “đặc khu kinh tế”, mà có khái niệm khu kinh tế.

Tranh luận về nguyên tắc kinh doanh nhà ở công trình xây dựng hình thành trong tương lai tại khoản 3, Điều 23, đại biểu Trương Trọng Nghĩa đồng tình với Phương án 1 của dự thảo luật. Tuy nhiên, phương án 1 rất ngắn gọn, trong khi phương án 2 quy định rõ thỏa thuận đặt cọc phải đáp ứng các điều kiện cụ thể. Đại biểu nhấn mạnh, nếu quy định theo phương án 1 cần bổ sung cụ thể hơn. 

Hơn nữa, dự thảo luật này liên quan đến rất nhiều luật khác như: Luật Đất đai, Luật Nhà ở… do vậy đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo bảo đảm hai nguyên tắc: khi ban hành cần đồng bộ và tương hợp với các luật có liên quan; trong đó đồng bộ cả về nội dung và thuật ngữ.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam