Luật nhập cư sửa đổi của Đức nhằm thu hút lao động ngoài EU

Luật nhập cư sửa đổi của Đức đã bắt đầu có hiệu lực. Với những thay đổi lần này, lãnh đạo Đức hy vọng có thể thu hút lao động lành nghề từ các quốc gia ngoài Liên minh châu Âu (EU).

Đây là một phần trong kế hoạch cải tổ sâu rộng về chính sách nhập cư nhằm ứng phó với tình trạng thiếu hụt lao động trầm trọng ở Đức. Đức hy vọng thu hút ít nhất 60.000 lao động mỗi năm, trong bối cảnh tình trạng thiếu hụt lao động trầm trọng đang đè nặng lên nền kinh tế lớn nhất châu Âu. Trong bối cảnh các nhà tuyển dụng ở Đức đang thiếu hàng trăm nghìn công nhân lành nghề mỗi năm, đặc biệt trong các lĩnh vực như công nghệ thông tin và công nghệ, chăm sóc y tế, xây dựng, logistic…, luật nhập cư với những quy định sửa đổi sẽ mang lại nhiều cơ hội việc làm cũng như thuận lợi hơn nhiều so với quy định trước đây nhằm thu hút lao động có tay nghề, đồng thời cải thiện tình hình kinh tế của Đức.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Hà Thu