Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi) nên được bàn thảo trong 2 Kỳ họp

Tình hình tội phạm sử dụng súng tự chế , vũ khí thô sơ, vũ khí tương tự vũ khí thô sơ diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng. Thực tế này đặt ra sự cấp thiết phải sửa đổi dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Trong phiên họp sáng 18/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét đề nghị bổ sung dự án Luật này vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.

Đối với dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi) Đa số ý kiến đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định bổ sung vào Chương trình năm 2024, trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 7 theo quy trình tại một kỳ họp để sớm ban hành Luật, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Một số ý kiến đề nghị trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7, thông qua tại Kỳ họp thứ 8 hoặc trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 8 theo quy trình tại một kỳ họp Quốc hội, vì tại Kỳ họp thứ 7, Ủy ban Quốc phòng An ninh đã được giao chủ trì 05 dự án luật.Cho ý kiến về vấn đề này, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho rằng, nên để dự thảo luật vào chương trình 2 kỳ họp nếu để thông qua 1 kỳ họp thì cần phải chuẩn bị nội dung tốt. Điều này phụ thuộc vào sự đồng hành với cơ quan thẩm tra, cơ quan soạn thảo và Chính phủ./ 

Khánh An -

Anh Đức -

Vũ Hiếu