Luật Quy hoạch: Cần có chế tài xử lý chậm hoặc không công khai thông tin quy hoạch

Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu về quy hoạch là cơ sở quan trọng cho các đơn vị trong việc lập, thẩm định triển khai các quy hoạch. Tuy nhiên việc công bố công khai thông tin quy hoạch theo yêu cầu của Luật Quy hoạch có lúc, có nơi chưa được thực hiện nghiêm túc, chưa kể đến việc nội dung công bố thông tin quy hoạch còn rất hình thức.

Cho ý kiến việc thực hiện cơ chế trao đổi thông tin, cung cấp cơ sở dữ liệu trong quá trình lập quy hoạch, theo một số đại biểu, hiện tại, các quy hoạch đều được lập đồng thời, và thực hiện tích hợp theo điểm c khoản 1 Điều 59 của Luật Quy hoạch. Quy hoạch cấp thấp hơn có thể được phê duyệt trước nhưng phải điều chỉnh theo quy hoạch cấp cao hơn nếu không phù hợp. Vì vậy, nếu không có cơ chế trao đổi thông tin, cung cấp dữ liệu liên quan trong quá trình lập quy hoạch sẽ dẫn đến phải điều chỉnh nhiều lần, gây mất thời gian và lãng phí nguồn lực, ảnh hưởng tới phát triển kinh tế - xã hội. 

Bà ĐỖ THỊ LAN - Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh:Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện cơ chế trao đổi thông tin, cung cấp cơ sở dữ liệu trong quá trình lập quy hoạch quốc gia, vùng, tỉnh. Các bộ, ngành, tỉnh có trách nhiệm cung cấp thông tin về quy hoạch để phục vụ cho việc tích hợp quy hoạch và lập các quy hoạch quốc gia nhằm đảm bảo nguyên tắc lập quy hoạch trên xuống, dưới lên có tham gia nhiều bên và bảo đảm mối quan hệ giữa các quy hoạch theo đúng quy định của Luật Quy hoạch và giảm thiểu các quy hoạch phải điều chỉnh sau phê duyệt.”

Theo đại biểu chỉ có xây dựng hệ thống dữ liệu đầu vào chuẩn xác thì mới xoá được tình trạng quy hoạch thiếu tính khả thi hiện nay, bởi quy hoạch là dự báo, nếu đầu vào mà không chính xác sẽ phải chỉnh sửa nhiều dữ liệu từ đó làm chậm công tác quy hoạch.

Ông LÊ VĂN DŨNG - Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam: “Đề nghị Chính phủ chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành, địa phương và cơ quan, đơn vị liên quan đề cao công tác phối hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu, trao đổi, thống nhất quan điểm trong quá trình quản lý các loại quy hoạch để giảm thiểu từ đầu các hạn chế, sai sót trong công tác quy hoạch. "

Bà NGUYỄN THỊ YẾN - Đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu:Sớm triển khai tổng kết, đánh giá toàn diện việc thực hiện Luật Quy hoạch và các luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để sửa đổi, bổ sung, nâng cấp hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quy hoạch quốc gia, thống nhất công nghệ, định dạng dữ liệu về quy hoạch để cập nhật, chia sẻ thông tin vì vấn đề này hiện nay cũng còn gặp khó khăn và cũng còn thiếu thông tin dữ liệu, rất mong được sự quan tâm.”

Cho rằng việc thực hiện công khai thông tin quy hoạch theo yêu cầu của Luật Quy hoạch có lúc có nơi chưa được thực hiện nghiêm túc, chưa kể nội dung công bố thông tin quy hoạch còn rất hình thức, đại biểu kiến nghị trong nội dung Dự thảo Nghị quyết giám sát cần bổ sung thêm chế tài xử phạt với trường hợp chậm hoặc không công khai thông tin quy hoạch. 

Ông LÊ THANH HOÀN - Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hoá: “Đề nghị Quốc hội trong dự thảo nghị quyết giám sát Quốc hội cần bổ sung quy định về biện pháp chế tài xử lý cụ thể với những trường hợp chậm, hoặc không công khai thông tin quy hoạch, bảo đảm những quy định của pháp luật về quy hoạch được thực thi nghiêm túc trên thực tế."

Một số đại biểu cũng cho rằng cần quy định chặt chẽ trách nhiệm của người đứng đầu trong từng bước quy hoạch tại mỗi địa phương, ngành phụ trách. Bởi vì việc chậm hay "bưng bít" thông tin quy hoạch sẽ dẫn tới làm méo mó quy hoạch, gây tụt hậu xã hội và nhiều hệ lụy khác cho đất nước./.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam