Luật Quy hoạch: Đại biểu đề nghị Quốc hội đưa Nghị quyết xử lý quy hoạch “treo”

Quy hoạch được ví như người công binh mở đường, phải đi trước trong quá trình phát triển đất nước. Tuy nhiên, quy hoạch treo, dự án treo lại vừa gây lãng phí nguồn lực xã hội, nhất là nguồn lực đất đai, vừa ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, làm giảm niềm tin của người dân.

 Luật Đất đai hiện tại không nêu rõ dự án treo, quy hoạch treo trong thời gian bao lâu sẽ bị hủy, đây là một nội dung gây bức xúc trong Nhân dân và nhất là người dân nằm trong vùng dự án treo, quy hoạch treo. Bên cạnh đó, việc quy hoạch chưa tốt, dự báo chưa đúng dẫn đến phải điều chỉnh cục bộ khi thực hiện. Vốn đầu tư hạn hẹp nên không thể triển khai thực hiện theo quy hoạch đã được duyệt, dẫn đến quy hoạch treo, cần phải điều chỉnh quy hoạch.

Ông THẠCH PHƯỚC BÌNH- Đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh:Cần nghiên cứu đổi mới phương pháp, nội dung quy hoạch, trình, lập quy hoạch mang tính tích hợp đa ngành, đáp ứng theo cầu mới. Quy hoạch cần đổi mới phương pháp mang tính chiến lược hơn, hướng tới việc thực hiện đảm bảo sự tham gia. Cần phân biệt đồ án quy hoạch để quản lý và đồ án quy hoạch để đầu tư, sẽ hạn chế những quy hoạch treo do vấn đề vốn đầu tư”.

Ông NGUYỄN HỮU THÔNG- Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận: “Tôi xin kiến nghị Chính phủ cần ban hành các quy định cụ thể về thời gian 3 năm hoặc 5 năm nếu không thực hiện thì các quy hoạch treo, dự án treo sẽ hết hiệu lực và có chế tài xử lý đối với các tổ chức, cá nhân không thực hiện đúng quy hoạch đã đề ra”.

 Sau chuyên đề giám sát này, đại biểu đề nghị Quốc hội có Nghị quyết để giải quyết rốt ráo, quyết liệt vấn đề quy hoạch treo ở nhiều địa phương, trước mắt cần có chính sách đột phá, đảm bảo quyền lợi người dân sống trong vùng quy hoạch này.

Ông TRƯƠNG TRỌNG NGHĨA- Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh: “Khi làm quy hoạch cần có mấy tiêu chí: hợp lý, khả thi và hài hòa các lợi ích. Tôi đề nghị Thủ tướng chỉ đạo 1 số tỉnh thành chọn 1 số điểm quy hoạch treo kéo dài, như vợ chồng lấy nhau sinh con đẻ cái mà đến thế hệ thứ 3 rồi mà nhà cửa không được xây, chuyển nhượng, mua bán gì cả. Cần một chính sách đột phá, cấp tốc để giải quyết trong nhiệm kỳ này”.

Bà NGUYỄN THỊ LỆ - Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh: “Để đảm bảo hài hòa giữa yêu cầu phát triển nhanh, bền vững, tăng tính khả thi của các đồ án quy hoạch đô thị và quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân trong khu vực quy hoạch, kiến nghị Bộ Xây dựng cần đề xuất Chính phủ ban hành các chính sách phù hợp về nhà, đất đối với người dân trong khu quy hoạch chưa được thực hiện”

 Ý kiến khác lại cho rằng, đối với quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch chi tiết, có lợi ích liên quan trực tiếp đến người dân, cần thiết lấy ý kiến rộng rãi những người có lợi ích liên quan chứ không chỉ là đại diện của tổ dân phố./.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam