Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở: Cần điều chỉnh độ tuổi chủ thể có thẩm quyền bàn và quyết định

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông vừa tổ chức lấy ý kiến đóng góp dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Tại hội nghị tổ chức ngày 6/5, một số vấn đề được đại biểu quan tâm như: xử lý vi phạm, nguyên tắc thực hiện dân chủ cơ sở, nhất là cấp xã, phường; quyền của công dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện dân chủ ở cơ sở; phạm vi thực hiện dân chủ ở cơ sở; các hình thức, thời điểm công khai thông tin để người dân biết…

Điều 15 quy định chủ thể có thẩm quyền bàn và quyết định là đối tượng từ đủ 18 tuổi trở lên, nên điều chỉnh xuống 16 tuổi, vì đã là cử tri thuộc đối tượng lao động có quyền ý kiến. Về việc khiếu nại, tố cáo, có đại biểu cho rằng, lâu nay chủ yếu cơ quan nhà nước nắm, người dân ít được giám sát do một số nguyên nhân khách quan và chủ quan, cần nêu rõ cơ chế, đối tượng khách thể, quyền giám sát của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở. 

Kết luận hội nghị, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Dương Khắc Mai ghi nhận và tổng hợp các ý kiến đóng góp gửi tới cơ quan soạn thảo trong kỳ họp thứ 3 sắp diễn ra.