Lưới an sinh: Nhiều khó khăn khi phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm lan tỏa chính sách bảo hiểm xã hội để thu hút thêm nhiều người lao động, người dân tham gia. Tuy nhiên, thực tế trong 11 tháng đầu năm 2022, Đắk Lắk chỉ có trên 17.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đạt gần 60% kế hoạch.

Như vậy, số người còn phải phát triển để đạt chỉ tiêu giao năm 2022 khoảng 12.000 người. Điều này đặt ra thách thức rất lớn cho ngành bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian cuối năm.

Nguyên nhân chính của việc giảm người tham gia là do tác động của các chính sách đã ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, trong đó có việc điều chỉnh mức chuẩn nghèo đa chiều ở khu vực nông thôn. Mặt khác, chính sách BHXH tự nguyện hiện nay chưa thật sự hấp dẫn, chế độ quyền lợi hưởng còn hạn chế nên người dân chưa đầu tư nguồn tài chính dài hạn để tham gia. Bên cạnh đó, do tác động của tình hình dịch bệnh, đời sống kinh tế và thu nhập của người dân ở vùng sâu, vùng xa, người lao động tự do gặp rất nhiều khó khăn nên người dân không đủ khả năng để tiếp tục tham gia hoặc tham gia mới BHXH tự nguyện.

Song song với đó hiện nay, nhận thức của một số bộ phận người dân, nhất là ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số về BHXH tự nguyện còn hạn chế. Chính vì thế ngành BHXH phối hợp với các địa phương đang dồn lực, dồn sức thực hiện nhiều nhóm giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu được giao trong năm 2022, trong đó chú trọng đến công tác truyền thông, nhất là hình thức truyền thông trực tiếp.

Có thể nói, muốn phát triển người tham gia BHXH cần thực đồng bộ nhiều giải pháp và trong đó việc kiên trì, bám sát và tuyên truyền trực tiếp đóng vai trò vô cùng quan trọng. Chỉ có cách này, mới giúp người dân, người lao động dần thay đổi nhận thức và hiểu rằng: BHXH chính là chính sách an sinh xã hội ưu việt của Đảng và Nhà nước, mở ra cơ hội được hưởng lương hưu cho tất cả người lao động, người dân, do Nhà nước tổ chức thực hiện, được Nhà nước bảo hộ, hỗ trợ không vì lợi nhuận, mục đích duy nhất là vì cuộc sống của người dân.

Mời quý vị cùng theo dõi!

Thực hiện : Djuang Niê Đức Hưng