Lưới an sinh |Số 15|: Bảo hiểm tai nạn lao động - Lưới đỡ an sinh cho người lao động

Chính sách bảo hiểm xã hội là một trong những trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, trong đó, bảo hiểm tai nạn lao động, bảo hiểm bệnh nghề nghiệp là một thành phần quan trọng. Thực tế thời gian qua, nguồn quỹ này đã phát huy hiệu quả, góp phần chia sẻ rủi ro nhất là trong thời điểm người lao động chẳng may bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Ông Hồ Văn Thoại, sinh năm 1976, bị tai nạn lao động năm 2020, Công ty đã chuyển ông từ công việc bốc xếp sang làm nhân viên bán xăng dầu của Cửa hàng xăng dầu thuộc Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn. Nhờ quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, ông và gia đình đã vượt qua được những khó khăn thời điểm đó. 

Theo BHXH Bình Định, từ năm 2009 đến tháng 6/2022, đơn vị đã tiếp nhận 363 hồ sơ lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiẹp với số tiền chi trả gần 10 tỷ đồng. Nguồn quỹ này còn chi hàng tỷ đồng cho các hoạt động khám sức khỏe định kỳ giám định thương tật, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động… góp phần chủ động phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Đặc biệt, BHXH Bình Định còn đẩy nhanh chi trả cho các đối tượng để có thêm nguồn lực giải quyết khó khăn trong thời điểm nguy khó nhất.

Để bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trở thành "điểm tựa" cho người lao động, bên cạnh những giải pháp của ngành quản lý thì đơn vị sử dụng lao động cũng như người lao động cần ý thức hơn khi tham gia chính sách này, bởi đây là một trong những chính sách an sinh xã hội hữu ích nhất hiện nay, giúp người lao động vượt qua thời điểm khó khăn khi gặp rủi ro trong quá trình làm việc.

Phạm Cường