Lưới an sinh | Số 4 |: Cần có chế tài mạnh xử lý chậm, trốn đóng bảo hiểm cho người lao động

Thời gian qua, tình trạng nợ đọng, trốn đóng bảo hiểm xã hội đã trở thành vấn nạn đối với người lao động ở các doanh nghiệp tư nhân và đang diễn ra ở hầu hết các tỉnh, thành phố trên cả nước. Điều đáng nói, cho đến nay vẫn chưa có chế tài đủ mạnh để xử lý những hành vi này một cách triệt để.

Cùng với đó là các tin tức: Chi BHYT hơn 5,044 triệu đồng/lượt điều trị nội trú; Nhiều địa phương hỗ trợ mức đóng bảo hiểm cho người dân; Phấn đấu hết năm 2022 tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 92% dân số; Tăng sổ BHXH, BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn; Cần có giải pháp để giảm tình trạng chậm, trốn đóng bảo hiểm xã hội... là những nội dung sẽ có trong chương trình.

Năm 2016, Công ty CP Mía đường Hòa Bình hoạt động trên địa bàn huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình không chỉ tạo công ăn việc làm cho người lao động mà doanh nghiệp còn góp phần tạo vùng nguyên liệu, kí hợp đồng bao tiêu, tạo đầu ra cho cây mía. Tuy nhiên, niềm vui chưa được bao lâu khi Công ty này làm ăn thua lỗ dẫn đến nợ đọng Bảo hiểm của người lao động, điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của người lao động.

Theo Bảo hiểm xã hội huyện Lạc Sơn, qua rà soát và tổng hợp, công ty CP Mía đường Hòa Bình đã nhiều năm nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN của gần 70 người lao động. Tính đến tháng 5/2020, doanh nghiệp này còn nợ đọng bảo hiểm của người lao động lên tới hơn 1 tỷ đồng.

Báo cáo tại phiên họp toàn thể lần thứ 7 của Ủy ban xã hội của Quốc hội, BHXH Việt Nam cho biết, đến cuối năm 2021 có hơn 29.500 đơn vị với khoảng 200.000 lao động đã phá sản, giải thể, ngừng hoạt động, chủ bỏ trốn còn chậm đóng Bảo hiểm xã hội. Thực chất cho thấy, đây là các đơn vị sử dụng lao động không còn hoạt động, ảnh hưởng lớn đến quyền lợi người lao động. 

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, theo Bảo hiểm xã hội Thành phố, tình trạng trốn đóng, chậm đóng và nợ đọng BHXH cho người lao động còn xảy ra phổ biến. Đến tháng 11/2022, thành phố có 48.699 doanh nghiệp nợ đóng BHXH với số tiền là 4.362,49 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 7,68% so với số phải thu BHXH bắt buộc.

Tình trạng trốn, nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN đang diễn biến ngày càng phức tạp. Vậy, đâu là nguyên nhân của tình trạng này và cần có chế tài xử lý nghiêm hành vi này ra sao để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động? Để tìm hiểu về nội dung này, Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ BÙI SỸ LỢI - Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi!

Thực hiện : Phạm Cường