Lưới an sinh: Thiếu thuốc, vật tư y tế ảnh hưởng đến quyền lợi người tham gia BHYT

Sau dịch Covid - 19, tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế trong các cơ sở y tế công lập ở nước ta xuất hiện nhiều hơn. Việc thiếu thuốc, vật tư y tế đã làm ảnh hưởng rất lớn đến công tác khám, chữa bệnh và quyền lợi của người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế. Đây sẽ là những nội dung chính được đề cập đến trong những phần sau của chương trình.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Tiến Cường -

Phạm Cường