Lương giáo viên THPT có thể đạt tới 20 triệu đồng sau khi tăng lương cơ sở

Trong thời gian tới, nếu được Quốc hội thông qua, mức lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu đồng mỗi tháng, các khoản thu nhập từ lương và phụ cấp của giáo viên THPT có thể đạt tới 20 triệu đồng/tháng.

Hiện nay, mức lương khởi điểm của giáo viên tiểu học, THCS và THPT đang áp dụng hệ số 2,34 - tương đương 3,487 triệu đồng/tháng. Mức lương cao nhất áp dụng hệ số 6,78 - khoảng hơn 10 triệu đồng/tháng. Ngoài lương cơ bản, giáo viên còn được tính thêm các khoản phụ cấp khác như: Phụ cấp ưu đãi theo nghề, hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có), phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có), phụ cấp ưu đãi.

Cụ thể, đối với giáo viên THPT mới vào ngành được xếp hạng III có hệ số lương 2,34, phụ cấp ưu đãi 30%, lương khởi điểm khoảng 5,4 triệu đồng mỗi tháng; giáo viên THPT hạng I cao nhất có hệ số lương 6,78 thêm phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thâm niên, phụ cấp thâm niên vượt khung có thể thực nhận lương trên dưới 20 triệu đồng mỗi tháng.