• 1063 lượt xem
  • 19:13 29/08/2022
  • Xã hội

Lương giáo viên tiếng Anh 3 triệu, không thể dạy 23 tiết/tuần

Theo Sở GD-ĐT TP.HCM, việc tổ chức dạy học tiếng Anh trên địa bàn thành phố còn gặp nhiều khó khăn. Các con số về nhu cầu giáo viên tiếng Anh chưa được tính đúng với nhu cầu thực tế khi 100% học sinh tiểu học được học ngoại ngữ.

Lương của giáo viên tiếng Anh còn thấp (lương của giáo viên mới ra trường khoảng hơn 3 triệu đồng), số tiết dạy nghĩa vụ còn tương đối cao (23 tiết/tuần), nên các quận huyện rất khó tuyển giáo viên hoặc giữ chân giáo viên giỏi, có kinh nghiệm, đặc biệt ở các vùng xa xôi khó khăn.

Sở GD-ĐT TP.HCM kiến nghị Bộ GD-ĐT có hướng giảm số tiết nghĩa vụ của giáo viên dạy tiếng Anh vì dạy tiếng Anh tiểu học rất “cực”, không thể dạy 23 tiết nghĩa vụ/tuần với số lương trên 3 triệu 1 tháng (chỉ khoảng 18 tiết/tuần là vừa đủ). Điều này dẫn tới việc khó tuyển được giáo viên mới và giữ được giáo viên giỏi.

Hiện TPHCM có các chương trình giảng dạy tiếng Anh gồm: tiếng Anh tăng cường trên 2 tiết/tuần đối với các chương trình lớp 1, 2 và lớp 3 (2022-2023) sau 2 tiết tự chọn của Bộ GD-DT; Tiếng Anh tăng cường 8 tiết/tuần đối với các chương trình lớp 4, 5 (chưa thay đổi so với Chương trình phổ thông 2018); Tiếng Anh tích hợp chương trình Anh và Việt Nam (8 tiết/tuần).

Hồng Quyên