Lương mới với giáo viên dạy nghề, cao nhất hơn 14 triệu đồng/tháng

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 07/2023/TT-BLĐTBXH quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; xếp lương, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp. Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/10.

Thông tư 07 quy định nội dung, hình thức và xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Viên chức là nhà giáo giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập áp dụng các quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, chuyển xếp lương, thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Theo đó, thông tư này hướng dẫn xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức giáo dục nghề nghiệp như sau:

Giảng viên giáo dục nghề nghiệp cao cấp được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A3 nhóm 1 từ hệ số lương 6,20-8,00, tương đương 11,16-14,4 triệu đồng/tháng, là mức lương cao nhất.

Giáo viên giáo dục nghề nghiệp được áp dụng hệ số lương của viên chức loại B từ hệ số lương 1,86-4,06, tương đương 3,348-7,308 triệu đồng/tháng, là mức thấp nhất.

Ngoài ra, các chức danh nghề nghiệp viên chức giáo dục khác có mức lương từ 3,78 - 13,59 triệu đồng/tháng.

(*) Nguồn: Dân trí

Lan Phương