Lý giải tại sao 16 năm không thực hiện được Quỹ Hỗ trợ phát triển điện ảnh

Cho ý kiến về dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi) tại phiên họp sáng 22/3, nhiều ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vẫn còn băn khoăn về tính khả thi của quy định về Quỹ Hỗ trợ phát triển điện ảnh.

 Báo cáo một số vấn đề dự kiến tiếp thu, chỉnh lý, liên quan đến quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục (cơ quan thẩm tra dự án luật) Nguyễn Đắc Vinh cho biết, thảo luận tại Quốc hội, nhiều ý kiến đề nghị không quy định Quỹ này. Vì, Quy định như dự thảo Luật chưa bảo đảm tính thống nhất với quy định tại khoản 11 Điều 8 Luật Ngân sách nhà nước.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho rằng, 16 năm không triển khai được thì không nên quy định tiếp. 

Ông HOÀNG THANH TÙNG, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội: “Nếu quy định về Quỹ thì phải bảo đảm nguyên tắc của Luật Ngân sách Nhà nước và các mục chi, nhiệm vụ chi của Quỹ không được trùng lặp với các nhiệm vụ chi từ ngân sách nhà nước. Thực tiễn cho thấy, Quỹ Hỗ trợ phát triển điện ảnh đã được Quy định từ Luật Điện ảnh năm 2006. Quỹ được quy định 16 năm qua nhưng không triển khai được trên thực tế. Vì vậy đề nghị không nên quy định tiếp."

Tuy nhiên, báo cáo giải trình, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đề nghị nên giữ Quỹ, vì điện ảnh là một ngành công nghiệp mang tính rủi ro cao, khó thu hút đầu tư. Quy định này cũng không tăng gánh nặng tài chính cho doanh nghiệp.

Ông NGUYỄN VĂN HÙNG, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch: “Chúng ta cũng không nên quá băn khoăn khi cho rằng nhiệm vụ chi của Quỹ trùng với nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước. Điều 5 dự thảo Luật chỉ quy định chính sách của Nhà nước đối với việc hỗ trợ làm phim phục vụ nhiệm vụ chính trị, bao gồm một một số đề tài như phim thiếu nhi, phim về lịch sử, phim về đồng bào miền núi. Trong khi đó, mục đích Quỹ là bổ sung sự hỗ trợ đến đối tượng chưa được hưởng lợi từ chính sách hỗ trợ phát triển điện ảnh của Nhà nước. Đồng thời, cũng không nên dựa vào việc trước đây chưa thực hiện được theo luật cũ mà giờ lại cắt”.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, khi xem phim nước ngoài thì một số bộ phim ngay từ đầu tiên đã nói rõ là bộ phim này được tài trợ bằng Quỹ Hỗ trợ phát triển điện ảnh, đồng thời yêu cầu nên rà soát lại xem kinh nghiệm thế giới làm thế nào, và ở Việt Nam vì sao có quy định rồi mà không làm được thì Quốc hội mới có cơ sở để quyết định. 

Chủ tịch Quốc hội VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: “Tôi đề nghị, đang có ý kiến khác nhau thì nên lấy ý kiến của đại biểu Quốc hội chuyên trách, trình ra Quốc hội, nhưng làm rõ chuyện này. Vì sao mấy năm vừa rồi có quy định rồi mà không thực hiện được. Thế giới làm Quỹ này như thế nào?".

Sau khi tiếp tục hoàn thiện, dự án luật sẽ được tiếp tục cho ý kiến tại hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách vào cuối tháng này, trước khi trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2022).

Kết luận nội dung làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi) là một trong các dự án luật sẽ được trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 3, do đó cần cố gắng hoàn thiện để đạt chất lượng tốt nhất và được sự đồng tình cao của các vị đại biểu Quốc hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, dự thảo Luật đã đạt được sự đồng thuận cao giữa cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan soạn thảo, các ý kiến của thành viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất với dự thảo luật và dự thảo báo cáo. Tuy nhiên, đây là một luật rất khó, do đó cần phải tiếp tục rà soát lại mục tiêu, quan điểm, yêu cầu khi xây dựng Luật Điện ảnh (sửa đổi). Đồng thời đề nghị lưu ý về giải thích từ ngữ trong luật, phân loại phim, hành vi nghiêm cấm, cụ thể cấm vấn đề gì, làm rõ về việc xử lý vi phạm, cũng như các giải pháp ngăn chặn, tránh tình trạng nêu chung chung. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Thường Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị Ủy ban Văn hóa, Giáo dục tiếp tục chủ trì, chủ động phối hợp với Ban soạn thảo, các Ủy ban Quốc hội, các cơ quan có liên quan để tiếp thu đầy đủ, thấu đáo các ý kiến, hoàn thiện các văn bản có liên quan để xin ý kiến đại biểu Quốc hội tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách vào ngày 29/3. Sau đó, gửi xin ý kiến Đoàn đại biểu Quốc hội, các cơ quan Quốc hội, hoàn thiện gửi hồ sơ đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV./.

Anh Tuấn