Ma nhai Ngũ Hành Sơn và bài toán bảo tồn di tích

Ma nhai Ngũ Hành Sơn được xem là bộ sử của Phật giáo Đàng Trong, bắt đầu với tấm bia chữ Hán có niên đại Nhâm Tuất 1622 thời chúa Nguyễn Phúc Nguyên. Hầu hết có tuổi đời lớn là 400 năm, ít nhất cũng hơn 100 năm. Tuy nhiên, trước khi được tìm thấy và công nhận, ma nhai cũng đã bị tổn thương.

Kết quả nghiên cứu về Ma nhai Ngũ Hành Sơn năm 2019 do đại đức Thích Không Nhiên – Trung tâm văn hoá Phật giáo Liễu Quán Huế công bố cho thấy, có đến 90 văn bản ma nhai được ghi nhận tại Ngũ Hành Sơn. Tuy nhiên thực tế có nhiều văn bản bị phong hoá theo thời gian. Số khác thì bị tổn thương do sự thiếu hiểu biết của hậu thế.

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết!

Thực hiện : Truyền hình Quốc hội Việt Nam