Minh bạch định danh nông sản Việt thông qua chuyển đổi số ngành nông nghiệp

Ngày 19/8, đúng ngày chuyển đổi số ngành Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức Lễ phát động Chuyển đổi số Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Triển khai Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu cấp, quản lý mã số vùng trồng.

Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu cấp, quản lý mã số vùng trồng đã chính thức được bấm nút triển khai trên toàn quốc. Đây là kết quả từ hiện thực hoá Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia, góp phần xây dựng nền nông nghiệp “minh bạch - trách nhiệm - bền vững” và có ý nghĩa quan trọng trong việc “Định danh Nông sản Việt”. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan nhấn mạnh, chuyển đổi số cũng là một hành trình để hiện thực hóa chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, hướng tới kinh tế số và nông nghiệp bền vững. Muốn vậy, cần đưa ra thước đo cụ thể để thực hiện có hiệu quả.

Ông LÊ MINH HOAN, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: “Nếu chúng ta không có thang đo thì chúng ta không cải thiện được. Chúng ta cũng đặt ra các mốc giao cho ban chỉ đạo chuyển đổi số của Bộ xác lập một thang đo làm sao đó để chúng ta biết chương trình chuyển đổi số, mục tiêu cho số đang ở đâu, mốc thời gian để chúng ta đi tiếp. Nếu không thì chúng ta cứ mơ hồ rồi lại định tính thì không thúc đẩy.”

Hiện cả nước có trên 4,8 triệu ha diện tích cây lâu năm, diện tích canh tác lúa là 3,9 triệu ha… Nhiều địa phương đã và đang hình thành vùng sản xuất với sự liên kết chặt chẽ, nhiều vùng đã được cấp mã số định danh. Tuy nhiên, quy mô vẫn còn “manh mún, nhỏ lẻ”. Điều này đỏi hỏi sự trợ lực từ các Bộ, ngành và doanh nghiệp số, từ đó đẩy nhanh ứng dụng số lĩnh vực trồng trọt. 

Ông TÔ DŨNG THÁI, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT: “Chúng tôi sẽ tạo ra những công cụ tốt nhất và an toàn nhất để đảm bảo quá trình vận hành của Bộ. Về phía quản lý nhà nước và bà con nông dân, doanh nghiệp nông nghiệp để việc quản lý và sản xuất, truy xuất vùng trồng đều thuận lợi và minh bạch.”

Tới thời điểm này, Hệ thống đã được xây dựng trên phiên bản web và ứng dụng điện thoại với các phân hệ dành cho cơ quan quản lý, cán bộ xác minh và người dân đăng ký. Bước đầu, Bộ Nông nghiệp lựa chọn cây thanh long để thí điểm triển khai. 

Thực hiện : Hà Lan Như Huỳnh