Mô hình bác sĩ gia đình chưa phát huy hiệu quả vì thiếu cơ chế

Mô hình phát triển phòng khám bệnh, chữa bệnh theo nguyên lý y học gia đình đã được các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nôi triển khai từ năm 2014. Tuy nhiên đến nay hiệu quả hoạt động chưa cao do cơ chế, chính sách chưa được quan tâm, đầu tư thỏa đáng. Tại Dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi trình Quốc hội kỳ họp này cũng đã xem xét đến một số chính sách đặc thù trong đó đầu tư nguồn lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho y tế cơ sở để phát triển hệ thống y tế Thủ đô hiện đại, hướng tới mục tiêu chăm sóc toàn diện, nâng cao sức khỏe nhân dân

Từ năm 2014 đến nay, hầu hết các trạm y tế xã trên địa bàn huyện Sóc Sơn đã triển khai phòng khám bác sỹ gia đình. Mỗi ngày tại trạm y tế này có hàng bệnh nhân đến khám. Thế nhưng số lượng bác sỹ phòng khám gia đình lại rất ít ỏi, cả trạm chỉ 2 bác sỹ đều phải làm việc kiêm nhiệm.

Từ năm 2018 đến nay trên đia bàn huyện Hoài Đức đã có gần 20 trạm y tế triển khai phòng khám hoạt đông theo nguyên lý y học gia đình. Tuy nhiên cũng giống như các quận huyện khác, quá trình triển khai thực hiện mô hình này còn gặp nhiều hạn chế.

Tại dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), một số quy định về “Phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe của nhân dân” đã sửa đổi tập trung vào những cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội về chính sách đãi ngộ đào tạo, thu hút nguồn nhân lực, đầu tư trang thiết bị cho y tế cơ sở.

Theo đại biểu, Luật Thủ đô sửa đổi với những quy định xây dựng cơ chế đặc thù trong đó chú trọng chế độ đãi ngộ, cơ chế tài chính, quy định về khám chữa bệnh và cơ chế chi trả bảo hiểm y tế là hoàn toàn phù hợp phát triển hệ thống y tế Thủ đô hiện đại, hướng tới mục tiêu chăm sóc toàn diện, nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Mời quý vị theo dõi nội dung chương trình!

 

Tiến Dũng -

Công Kiên -

Anh Đức