Mở rộng các chế tài xử lý chậm đóng, trốn đóng BHXH bảo vệ quyền lợi người lao động

Thực tế hiện tình trạng chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc còn diễn ra ở nhiều doanh nghiệp, địa phương, ảnh hưởng tới việc giải quyết chế độ BHXH, bảo hiểm y tế của người lao động. Do đó cần có thêm các giải pháp xử lý hành vi chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội nhằm bảo vệ quyền lợi cho người lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội.

Đơn cử tại TPHCM, theo BHXH TPHCM, số liệu chậm đóng tính đến hết ngày 31/3, cập nhật ủy nhiệm chi đến hết ngày 8/4 thì toàn thành phố có 20.039 đơn vị chậm đóng BHXH từ 3 tháng trở lên, trong đó có rất nhiều doanh nghiệp nợ BHXH hơn 10 tỉ đồng. Việc doanh nghiệp nợ BHXH kéo dài đang ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người lao động. 

Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) được Chính phủ trình đã mở rộng các chế tài xử lý doanh nghiệp chậm, trốn đóng BHXH so với hiện hành, bảo vệ tốt nhất quyền lợi của người lao động. Tuy nhiên theo các chuyên gia, cần có thêm các giải pháp hài hòa lợi ích của doanh nghiệp và người lao động.

Cũng tại kỳ họp thứ 7, Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi đang được Quốc hội thảo luận để góp phần hoàn thiện dự thảo luật theo hướng bảo vệ tốt nhất quyền lợi của người lao động trong bất cứ trường hợp nào.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Phạm Quyền