Mở rộng đối tượng được thực hiện đầu tư theo phương thức PPP

Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An. Đa số ý kiến các thành viên UBTVQH đồng thuận với quy định bổ sung áp dụng đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao; tuy nhiên, cần bổ sung quy trình, thủ tục cụ thể.

Đa số các thành viên UBTVQH cho rằng, việc cho phép mở rộng lĩnh vực được thực hiện theo phương thức đối tác công tư đã được áp dụng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đối với Nghệ An, chính sách này sẽ góp phần giúp tỉnh huy động thêm nguồn lực ngoài ngân sách Nhà nước, đồng thời tận dụng được kinh nghiệm, cách thức, phương pháp đầu tư tiên tiến, hiện đại từ khu vực tư nhân; tuy nhiên, cần làm rõ quy trình, thủ tục cụ thể.

Các ý kiến cho rằng, cần cân nhắc kỹ quy định mở rộng phạm vi điều chỉnh tăng tỷ lệ vốn nhà nước tham gia không quá 70% đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao.

Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định 4 nhóm lĩnh vực với tổng số 16 chính sách. Trong đó, đáng chú ý, đối với chính sách về quản lý đầu tư, tỉnh Nghệ An được áp dụng đầu tư theo phương thức đối tác công tư đối với các dự án đầu tư trong lĩnh vực văn hóa và thể thao được tăng tỷ lệ vốn lên 70%.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Nguyễn Duyên -

Thanh Nga -

Tùng Dương -

Vũ Hiếu