Mở rộng đối tượng người nghèo, dân tộc thiểu số được nhà nước hỗ trợ bảo hiểm y tế

Sáng nay 16/11, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định 75 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. Đáng chú ý, Nghị định 75 đã mở rộng điều kiện tiếp cận và thụ hưởng chính sách bảo hiểm y tế cho nhiều nhóm đối tượng chính sách và có hiệu lực từ ngày 3/12/2023.

Nghị định 75 tập trung bổ sung đối tượng ngân sách Nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng BHYT cho người dân các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ và người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc nhóm đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 70% mức đóng trong thời gian 36 tháng kể từ ngày 01/11/2023.  

Ngoài ra, Nghị định 75 đã bổ sung, nâng mức hưởng KCB BHYT từ 80 lên 100% đối với 1 số đối tượng người có công với CM. Nghị định cũng sửa đổi, bổ sung quyền và trách nhiệm của các bên liên quan trong thực hiện chính sách BHYT. 

Đáng chú ý, khi đi khám chữa bệnh, người tham gia BHYT có thể lựa chọn xuất trình thẻ BHYT có ảnh hoặc căn cước công dân. Trong trường hợp xuất trình thẻ BHYT nhưng không có ảnh thì người tham gia BHYT mới phải xuất trình thêm một trong các giấy tờ khác liên quan...

Theo số liệu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tính đến hết tháng 9 năm nay, cả nước đã có khoảng 91,7 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, tăng hơn 600 nghìn người so với năm 2022. Dự kiến cuối năm 2023, số người tham gia bảo hiểm y tế có thể đạt trên 93%, vượt kế hoạch mà Chính phủ đặt ra. 

Bích Hạnh -

Công Kiên