Mở thêm các chính sách hỗ trợ cho nạn nhân mua bán người

Những nạn nhân sau nhiều năm bị mua bán sang nước ngoài trở về địa phương gặp khó khăn trong quá trình tìm việc làm, tái hòa nhập cộng đồng, có nhu cầu vay vốn để sản xuất, kinh doanh được xem xét cho vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo các chính sách tín dụng ưu đãi; được hỗ trợ chi phí phiên dịch trong thời gian lưu trú tại cơ sở trợ giúp xã hội hoặc cơ sở hỗ trợ nạn nhân. Đây là những điểm mới được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm khi góp ý cho dự thảo Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi).

Theo đại biểu Mai Thị Phương Hoa (Đoàn ĐBQH tỉnh Nam Định), chế độ hỗ trợ vay vốn cho những nạn nhân bị mua bán trở về là chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước ta. Tuy nhiên, trong thực hiện, nếu yêu cầu các nạn nhân phải chứng minh là người khó khăn về mặt tài chính thì rất là khó cho họ. Do đó, nếu dự thảo đã mở chính sách thì cũng nên mở cả chế độ trợ giúp pháp lý.

Theo quy định hiện hành về đối tượng vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội, nạn nhân mua bán người không thuộc đối tượng cho vay. Bởi, trường hợp muốn được vay ưu đãi thì phải thuộc hộ nghèo hoặc cần Thủ tướng phê duyệt từng trường hợp cụ thể. Để bảo đảm tính khả thi, các đại biểu đề nghị bổ sung quy định chính sách tín dụng riêng của Ngân hàng Chính sách xã hội đối với nạn nhân bị mua bán trở về.

Theo thống kê, nạn nhân của tội phạm mua bán người có 73% là phụ nữ, gần đây đối tượng, phạm vi mua bán người đã mở rộng ra cả trẻ em và nam giới.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Khánh An -

Vũ Hiếu