Mới có hiệu lực 3 năm, Luật Quy hoạch lại được đề nghị sửa đổi, bổ sung

Sáng ngày 02/03, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Đoàn giám sát của Quốc hội về "Việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi luật quy hoạch có hiệu lực thi hành" đã có buổi làm việc với Bộ Công thương.

Cùng dự buổi làm việc có Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ tịch Quốc hội; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh cùng các thành viên Đoàn giám sát tham dự buổi làm việc trực tiếp và trực tuyến.

Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện Bộ Công Thương cho biết Bộ đã tiến hành rà soát toàn bộ quy hoạch ngành công thương được cấp có thẩm quyền phê duyệt còn hiệu lực. Trên cơ sở đó, xây dựng danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, báo cáo Chính phủ ban hành Nghị quyết về việc ban hành Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch.

Theo đó, Bộ Công Thương có 50 quy hoạch ngành, lĩnh vực thuộc đối tượng tích hợp, ngoài ra có 59 quy hoạch phát triển cụm công nghiệp và 63 quy hoạch phát triển điện lực của các địa phương. Việc ban hành danh mục các quy hoạch thuộc đối tượng tích hợp vào quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh ngoài việc làm căn cứ để các quy hoạch thời kỳ 2021-2030 kế thừa, tích hợp trong quá trình lập quy hoạch, còn có mục đích để các quy hoạch này được tồn tại, tiếp tục thực hiện trong thời gian các quy hoạch thời kỳ 2021-2030 được cấp có thẩm quyền quyết định, phê duyệt đảm bảo tính liên tục công tác quản lý nhà nước bằng quy hoạch. 

Việc Bộ Công Thương đã bãi bỏ 27 quy hoạch và trình Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ 03 quy hoạch. Tuy nhiên, việc thay thế các quy hoạch bằng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật để phục vụ công tác quản lý nhà nước còn bất cập. Quy hoạch được xây dựng trên cơ sở dự báo, cân đối cung cầu, bố trí không gian phát triển hợp lý, vừa đảm bảo định hướng thu hút đầu tư, vừa đảm bảo quản lý nhà nước đối với từng ngành, lĩnh vực, trong khi đó Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chỉ là một trong những tiêu chí trong xây dựng quy hoạch, không thể thay thế hoàn toàn cho các quy hoạch. Vì vậy, để đảm bảo đồng bộ trong công tác quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý trong bối cảnh bãi bỏ các quy hoạch, Bộ Công Thương đã tổ chức triển khai xây dựng Chiến lược phát triển một số ngành, lĩnh vực trọng yếu như: Ngành công nghiệp hoá chất, Ngành thép, Ngành dệt may, Ngành công nghiệp ô tô. 

Tại buổi giám sát, Bộ Công thương kiến nghị rà soát, sửa đổi, bổ sung Luật Quy hoạch để phù hợp hơn với thực tế triển khai thực hiện. Trong đó, bổ sung điều khoản quy định về điều chỉnh cục bộ quy hoạch vì ngoài điều chỉnh tổng thể quy hoạch định kỳ sau 5 năm thực hiện , việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch để phù hợp với điều kiện thực tế là cần thiết và đảm bảo tính khả thi thực hiện quy hoạch./.

Tùng Dương