Mỗi ngày hơn 500 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động

Theo số liệu Tổng cục Thống kê vừa công bố, 6 tháng đầu năm nay, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động tăng mạnh, trung bình hơn 500 doanh nghiệp mỗi ngày. Điều tra xu hướng sản xuất kinh doanh của Tổng cục Thống kê với doanh nghiệp cho thấy, nhiều tín hiệu kém lạc quan.

Nửa đầu năm nay, cả nước có 75,9 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng số vốn 707,5 nghìn tỷ đồng và gần 509,9 nghìn lao động. Vốn đăng ký bình quân đạt 9,3 tỷ đồng/ doanh nghiệp, giảm 19,4% so với cùng kỳ năm 2022.

Ở chiều ngược lại, 6 tháng đầu năm, 60,2 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 18,2% so với cùng kỳ năm trước. 31 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 28,9%. 8,8 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 2,8%. Bình quân một tháng có 16,7 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Điều tra xu hướng sản xuất kinh doanh của Tổng cục Thống kê qua 6.500 doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và 5.300 doanh nghiệp ngành xây dựng cũng cho thấy nhiều tín hiệu kém lạc quan.

Ở ngành xây dựng, hơn 37% doanh nghiệp nhận định hoạt động sản xuất kinh doanh gặp khó khăn, chỉ 25% nhận định thuận lợi.

(*) Nguồn: Tiền Phong

 

Việt Bắc