Một số trường đại học bị tước quyền tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh

Ngày 20/6, Bộ Giáo dục và Đào tạo có thông báo về việc tước quyền tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh trong 5 năm đối với hai trường đại học phía Nam do vi phạm về tuyển sinh.

Cụ thể, hai trường đại học bị tạm dừng thực hiện quyền tự chủ xác định chỉ tiêu gồm: Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng).

Ngày 20/6, ông Phạm Như Nghệ, Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, ngoài 2 trường trên còn một số trường khác thuộc diện này do vi phạm quy định ở kỳ tuyển sinh năm trước. Tuy nhiên, ông Nghệ không cho biết số lượng cụ thể.

Theo Luật Giáo dục đại học sửa đổi (2018), trừ khối ngành Sư phạm, các trường đại học được tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh và công khai với xã hội. Tuy nhiên, việc này không được vượt quá năng lực đào tạo.

Mỗi ngành đào tạo của trường có thể tăng chỉ tiêu tuyển sinh nếu đảm bảo các điều kiện: số lượng giảng viên theo quy định, tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm trên 80%, kết quả tuyển sinh ở năm trước trên 80%. Nếu không đạt các điều kiện này, Bộ Giáo dục và Đào tạo có quyền xử phạt.

Năm ngoái, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xử phạt hành chính 78 trường đại học tuyển vượt chỉ tiêu. Một số trường còn bị xử lý vì tuyển sinh không đúng đề án đã công khai.

(*) Nguồn: VnExpress

Lan Phương