• 4039 lượt xem
  • 16:04 15/06/2023
  • Xã hội

Mực nước hồ thuỷ điện Sơn La cao hơn mực nước chết 1,7m

Hiện mực nước tại các lòng hồ thuỷ điện Sơn La và Lai Châu cùng kỳ thấp hơn nhiều so với năm 2022. Tính đến ngày 13/6, mực nước tại lòng hồ thuỷ điện Sơn La là 176,70m (cao hơn mực nước chết 1,7 mét). Lưu lượng nước về hồ thuỷ điện Sơn La chỉ bằng 55,84%. Mực nước hồ chứa thuỷ điện Lai Châu là 271,93m, thấp hơn 20,54m so với cùng kỳ năm 2022.

Sản lượng điện sản xuất từ đầu năm đến nay tại thuỷ điện Sơn La là 2 tỷ 445,3 triệu kWh, tại thuỷ điện Lai Châu là 453,8 triệu kWh.

Lưu lượng nước về thuỷ điện Huội Quảng bản Chát cũng thấp kỷ lục chỉ đạt 21,7m khối/giây, mực nước là 433,23m, cao hơn mực nước chết 2,2m, thấp nhất trong chuỗi 61 năm quan trắc trên lưu vực. Thuỷ điện Huội Quảng Bản Chát đang phải vận hành về mực nước chết từ tháng 5/2023.

Theo Tổng cục Khí tượng thuỷ văn, hiện tượng El nino sẽ xuất hiện vào cuối năm 2023 và kéo dài sang 2024. Thời gian tới, nếu nắng nóng tiếp tục xảy ra thì tình hình sản xuất điện sẽ tiếp tục khó khăn.

Thúy Hà - Sơn Nam