Muôn màu cuộc sống: Bảo tồn trang phục truyền thống các dân tộc Lào Cai

Đất nước ta với 54 dân tộc anh em, 54 nền văn hoá vô cùng phong phú, độc đáo và đa dạng; mang đậm các nét đặc trưng riêng của mỗi vùng miền, tộc người.

Một trong những thành tố văn hóa được coi là “tấm thẻ căn cước” riêng của mỗi dân tộc, chứa đựng nhiều giá trị, bản sắc, một trong những dấu hiệu quan trọng để phân biệt dân tộc này với dân tộc khácmột cách rõ nét nhất, chính là bộ trang phục truyền thống. Trải qua các thời kì lịch sử, giờ đây các bộ trang phục truyền thống chính là những minh chứng cho các yếu tố văn hóa mang tính bản sắc, chứa đựng giá trị truyền thống mỗi tộc người. Tuy nhiên, trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, cùng với sự giao thoa văn hóa, đồng bào dân tộc thiểu số đã và đang được tiếp cận với các nền văn hóa khác nhau, chịu nhiều ảnh hưởng bởi những giá trị mới, nhận thức, thị hiếu thẩm mỹ có nhiều thay đổi. Chính vì vậy, trang phục các dân tộc thiểu số đang đứng trước nhiều nguy cơ thách thức trong việc bảo tồn, gìn giữ các giá trị truyền thống.

Tỉnh Lào Cai với 25 nhóm dân tộc cùng sinh sống với nền văn hoá vô cùng đa dạng, mỗi nhóm dân tộc lại sở hữu một bộ trang phục truyền thống khác nhau, tạo nên cho Lào Cai một bức tranh văn hoá tổng thể rực rỡ sắc màu. Sớm nhận diện được những vấn đề về bảo tồn trang phục truyền thống với mong muốn giữ gìn những đặc trưng văn hoá, tỉnh Lào Cai đã và đang có những bước tiến thiết thực trên trên hành trình nỗ lực bảo tồn, gìn giữ những đặc sắc văn hoá trong trang phục truyền thống.

Mời quý vị cùng theo dõi chương trình!

Thực hiện : Hải Linh Linh Chi