Muôn màu cuộc sống: Kho tàng thư ở Ngũ Hành non nước

Ngũ Hành non nước xưa nay vẫn là chốn linh thiêng, lưu giữ những nét văn hoá đặc sắc của lịch sử vùng đất Đà Nẵng. Xưa kia, người Chăm đã từng thờ cúng các vị thần của họ trong các hang động, đền miếu trên những ngọn núi. Sau này, người Việt mang Đạo Phật đến, lập thêm nhiều chùa chiền, am thất.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Thực hiện : Mỹ Phượng