Muôn màu cuộc sống: Mỹ thuật sơn mài - Tiếp biến những giá trị truyền thống trong dòng chảy văn hóa đương đại

Là sự kết hợp giữa chất liệu sơn cùng kỹ thuật mài, đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao cùng sự kiên trì nhẫn nại, Qua bàn tay khéo léo và sự sáng tạo đầy tài hoa của những người nghệ sỹ… Những thứ tưởng chừng như chẳng có mối liên hệ gì với nhau lại có thể được kết hợp trở thành những tác phẩm nghệ thuật làm nên một phần của nền mỹ thuật Việt.

Mang sức truyền cảm mạnh mẽ của một truyền thống văn hóa cổ xưa in đậm nét trong tâm thức của người Việt, mỹ thuật sơn mài Việt Nam đã chinh phục thế giới bằng những giá trị mộc mạc, bình dị nhưng lại ẩn chứa những tầng lớp sâu xa của lịch sử, văn hoá, đất nước và con người Việt Nam…

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Linh chi