Mỹ: Bang Utah hạn chế sử dụng mạng xã hội đối với trẻ vị thành niên

Thống đốc bang Utah, Mỹ đã ký hai luật nhằm hạn chế trẻ vị thành niên sử dụng mạng xã hội. Theo đó, bang này đã trở thành bang đầu tiên của Mỹ yêu cầu sự cho phép của cha mẹ đối với bất kỳ ai dưới 18 tuổi sử dụng các nền tảng như Instagram, TikTok và Facebook.

Hai dự luật, được thông qua vào đầu tháng này bởi cơ quan lập pháp do Đảng Cộng hòa kiểm soát của Utah, cũng nhằm giúp việc kiện các công ty truyền thông xã hội về các thiệt hại trở nên dễ dàng hơn.

Tác động của phương tiện truyền thông xã hội đối với trẻ em là chủ đề của một cuộc tranh luận quốc gia ngày càng tăng ở Mỹ, nơi các nhà cung cấp dịch vụ phần lớn được bảo vệ khỏi trách nhiệm pháp lý đối với nội dung của họ theo Mục 230 của Đạo luật về khuôn phép trong giao tiếp.

Các dự luật vừa được thông qua yêu cầu tất cả người dùng gửi xác minh độ tuổi trước khi mở tài khoản mạng xã hội. Trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi muốn xin ngoại lệ sẽ cần có sự cho phép của cha mẹ.

Mời quý vị theo dõi chi tiết chương trình!