Mỹ phủ quyết nghị quyết về tư cách thành viên Liên hợp quốc của Palestine

Mỹ đã tiếp tục dùng quyền phủ quyết của mình để ngăn chặn dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, liên quan tới việc ủng hộ Palestine trở thành thành viên chính thức của Liên hợp quốc.

Kết quả bỏ phiếu về quy chế thành viên chính thức đối với Palestine cho thấy 12 phiếu thuận, 2 phiếu trắng và 1 phiếu chống của Mỹ. Với kết quả này, Hội đồng Bảo an đã không thể thông qua bản dự thảo nghị quyết nhằm khuyến nghị Đại hội đồng LHQ tổ chức phiên họp toàn thể để bỏ phiếu về đề xuất nâng tư cách quan sát viên của Palestine lên thành viên chính thức của tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh.

Đây cũng là lần thứ 5 Mỹ phủ quyết dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an kể từ khi vòng xoáy xung đột mới nhất bùng phát ở Dải Gaza.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!