Mỹ và Philippines tập trận chung

Hải quân Philippines và Mỹ đã tiến hành tập trận đổ bộ tại tỉnh Zambales, Tây Bắc của Manila.

Cuộc tập trận kéo dài hai tuần, với sự tham gia của 2.550 lính Mỹ và 530 lính Philippines. Các binh sĩ của 2 quốc gia đã tập trận đổ bộ mô phỏng với các phương tiện đổ bộ. Họ cũng tổ chức các cuộc diễn tập giám sát và trinh sát để xác định các cuộc tấn công hóa học và sinh học. Mục đích của cuộc tập trận là nhằm củng cố liên minh quân sự vào thời điểm khu vực đang có nhiều bất ổn.

Thực hiện : QT