Năm 2022, Chính phủ trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội 15 dự án luật mới

Tiếp tục Phiên họp thứ 10, sáng 16/4, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022. Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long trình bày Tờ trình của Chính phủ. Theo đó, trong năm nay, Chính phủ có nhiệm vụ phối hợp chỉnh lý và xây dựng mới để trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội 15 dự án luật.

Bộ trưởng Tư pháp nêu rõ, trong năm nay và năm sau, Chính phủ ưu tiên bổ sung vào chương trình những dự án cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới nhằm kịp thời triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; các kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; các yêu cầu của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, tại Kỳ họp thứ 3 vào tháng 5 tới đây, Chính phủ đề nghị bổ sung vào Chương trình 3 dự án, dự thảo để trình Quốc hội thông qua gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân và 2 dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ quy định của Nghị quyết số 42 về thí điểm xử lý nợ xấu và Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa. 

Bổ sung vào Chương trình cho ý kiến 3 dự án, gồm: Luật Đường bộ; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Đáng chú ý, Chính phủ đề nghị lùi thời hạn trình dự án Luật Đất đai (sửa đổi) đến sau thời điểm Trung ương có chủ trương, định hướng, chỉ đạo về đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai làm cơ sở chính trị cho việc sửa đổi dự án luật.

Còn tại Kỳ họp thứ 4 diễn ra vào cuối năm nay, sẽ bổ sung vào Chương trình dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) để Quốc hội cho ý kiến và thông qua theo quy trình 1 kỳ họp. Bổ sung vào Chương trình cho ý kiến đối với 8 dự án, gồm: Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi); Luật Giá (sửa đổi); Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật Hợp tác xã (sửa đổi); Luật Phòng thủ dân sự. Với việc điều chỉnh này, số lượng các dự án thuộc Chương trình năm 2022 sẽ là 27 dự án, tăng 14 dự án so với Chương trình đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua.

Về chương trình năm 2023, Chính phủ đề nghị đưa 15 dự án luật vào chương trình. Theo đó, sẽ thông qua 9 dự án luật được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4 và cho ý kiến đối với 4 dự án luật: Luật Viễn thông (sửa đổi); Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự và Luật Phát triển công nghiệp.

Thực hiện : Khắc Phục Diệu Linh Anh Tuấn Quang Sỹ

quảng cáo