Năm 2022 khởi công toàn bộ dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2

Trong năm 2022, ngay sau khi Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư, Bộ Giao thông Vận tải phải khẩn trương khởi công toàn bộ 12 dự án cao tốc Bắc Nam để có thể đưa vào khai thác năm 2024-2025. Đây là Chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022 của Bộ Giao thông Vận tải diễn ra sáng 25/12.

Trong năm 2021, Bộ Giao thông Vận tải đã hoàn thành 65 km đường bộ cao tốc, trong đó, có các đoạn của tuyến đường bộ Cao tốc Bắc Nam. Để có được kết quả này, Bộ Giao thông Vận tải đã phối hợp với nhiều địa phương, bộ ngành trong việc tháo gỡ những khó khăn do dịch Covid 19 và các khó khăn từ nguyên vật liệu, giải phóng mặt bằng.

Đối với năm 2022, việc đầu tư kết cấu hạ tầng tiếp tục là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của ngành Giao thông Vận tải. Trong đó, nếu trong tháng 1 Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư, phải bảo đảm cuối năm 2022, tất cả 12 dự án thành phần còn lại dài 729km của giai đoạn 2 dự án cao tốc Bắc-Nam phía Đông phải được khởi công để có thể khánh thành, đưa vào khai thác năm 2024-2025, theo yêu cầu cảu Chính phủ.

Ông Nguyễn Văn Thể - Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải: “Một vấn đề ghi nhận rất rõ là Quốc hội đồng ý cho chúng ta đầu tư xây dựng cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 bằng 100% vốn đầu tư công, sau đó bán quyền thu phí. Giải pháp này giúp Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải có 4 năm để triển khai giia đoạn 2”

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành: “Cao tốc hoàn thành để đạt được mục tiêu đến năm 2025 Việt Nam có 3.000km đường cao tốc là thách thức lớn. Tuy nhiên, Bộ Giao thông Vận tải đã nhận diện và triển khai sớm các phương án đầu tư để chủ động chuẩn bị nguồn lực, đảm bảo tính khả thi. Bộ Giao thông Vận tải phải coi việc đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong năm 2022. Dự án đã được đưa vào Nghị quyết, tiền cũng đã bố trí đủ thì phải quyết tâm có sản phẩm

Việc thực hiện thủ tục đầu tư dự án cao tốc Bác Nam phía Đông giai đoạn 2, cũng cần rút kinh nghiệm từ việc triển khai các dự án giai đoạn 1. Trong đó, đặc biệt chú ý vấn đề hồ sơ, thủ tục thực hiện, xác định tiến độ, vấn đề mỏ vật liệu, năng lực nhà thầu.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành: “Nếu không có thay đổi lớn, quyết tâm lớn sẽ không hoàn thành được dù có tiền, nên Bộ Giao thông Vận tải cần có giải pháp cụ thể. Vướng gì trình Chính phủ, Quốc hội để thông suốt toàn tuyến cao tốc Bắc-Nam theo đúng Nghị quyết đã đề ra. Quốc hội đã cho đủ 12 dự án đầu tư công mà chúng ta không làm được nữa thì không trách móc ai được”

Trong năm 2021, việc xây dựng Đề án đầu tư xây dựng cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 đã được Bộ Giao thông Vận tải hoàn thiện, Chính phủ sẽ trình Quốc hội tại kỳ họp bất thường dự kiến diễn ra đầu tháng 1 tới. Kết quả này là do ngành Giao thông Vận tải đã tập trung cao độ trong xây dựng quy hoạch 5 lĩnh vực vận tải, trong đó, Quy hoạch đường bộ đưa ra quy hoạch đường cao tốc đến 2030, đã giúp ngành GTVT kịp thời xác định nguồn vốn đầu tư cho cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2, đề xuất Chính phủ đưa vào Chương trình phục hồi kinh tế - xã hội hậu Covid-19, đảm bảo tiến độ đầu tư trong điều kiện thu hút nguồn vốn PPP vào các dự án đang gặp nhiều khó khăn.
 

quảng cáo