Năm 2023: Các tòa án xử lý nghiêm nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng lớn

Sáng 21/11, các đại biểu đã nghe Chánh án Toà án nhân dân tối cao đã báo cáo về công tác của các toà án năm 2023, theo đó năm 2023, các toà án đã thụ lý hơn 606.000 vụ việc, đã giải quyết được hơn 540.000 vụ việc, đạt tỷ lệ 89,16%. Tỷ lệ các vụ án bị huỷ, sửa do nguyên nhân chủ quan của toà án là 0,89%, đáp ứng yêu cầu mà nghị quyết Quốc hội đề ra là không vượt quá 1,5%.

Về các vụ án hình sự, việc xét xử bảo đảm tính nghiêm minh, đúng pháp luật, chất lượng tranh tụng được đảm bảo. Đã xử lý nghiêm nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng gây ra thiệt hại đặc biệt lớn, gây bức xúc trong xã hội. Các tòa án đã tuyên thu hồi tiền và tài sản trị giá 1.859 tỷ đồng đối với 761 bị cáo trong 216 vụ án kinh tế, tham nhũng.

Về các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại và lao động, các toà án Tập trung thực hiện có hiệu quả công tác hòa giải; hạn chế đến mức thấp nhất việc để án quá thời hạn giải quyết.

Về các vụ án hành chính, các tòa án chú trọng tổ chức đối thoại giữa các bên; tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan liên quan trong quá trình giải quyết vụ án; hạn chế việc phải hoãn phiên tòa nhiều lần, giảm bức xúc cho người khởi kiện.

Cũng theo báo cáo của Chánh án Toà án nhân dân tối cao, hoạt động của các toà án còn tồn tại một số hạn chế, thiếu sót như tỷ lệ các bản án, quyết định giải quyết các vụ án hành chính bị huỷ, sửa do nguyên nhân chủ quan còn cao; số lượng biên chế chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu công việc… 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam