Năm 2023: Khối lượng lập pháp lớn nhất kể từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội Khoá XV

Năm 2023 có thể nói là năm có khối lượng công việc đồ sộ, kỷ lục nhất của Quốc hội kể từ đầu nhiệm kỳ khóa XV. Đây cũng là năm rất thành công của Quốc hội với nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là công tác lập pháp. Trong những phút sắp tới, chúng ta sẽ điểm lại các dấu ấn lập pháp của Quốc hội năm qua với tinh thần “Lập pháp chủ động, kiến tạo phát triển với tầm nhìn dài hạn”.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 19 về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử lập pháp của Quốc hội có một kết luận do Bộ Chính trị ban hành để định hướng các nhiệm vụ lập pháp trong cả nhiệm kỳ.

Bám sát tầm nhìn dài hạn đó, năm 2023 và tháng đầu tiên của năm 2024, Quốc hội đã chủ động, linh hoạt để thông qua nhiều dự luật đặc biệt quan trọng, vừa lập tức tháo gỡ được những bất cập trước mắt, vừa kiến tạo không gian, nguồn lực cho sự phát triển dài hạn của đất nước. 

Lần đầu tiên trong lịch sử 78 năm hoạt động, Quốc hội họp 5 kỳ trong 1 năm (2 kỳ họp thường kỳ, 3 kỳ họp bất thường để giải quyết những vấn đề cấp bách); 16 phiên họp của UBTVQH; 16 luật, 6 nghị quyết, 1 pháp lệnh được thông qua; 10 dự án luật khác được cho ý kiến.

Những con số chưa từng có, xác lập một khối lượng lập pháp kỷ lục nhất trong 1 năm kể từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV.

Sau một năm 2023 tích cực, hiệu quả, cho đến nay, dù mới giữa nhiệm kỳ, Quốc hội đã hoàn thành 114/137 nhiệm vụ lập pháp, đạt 83,21% tổng nhiệm vụ lập pháp của cả nhiệm kỳ.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam