Năm 2024, Chính phủ trả nợ gần 454.000 tỷ đồng

Ngày 1/4, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 260/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2024 và Chương trình quản lý nợ công 3 năm giai đoạn 2024 - 2026. Theo đó, năm 2024, Chính phủ trả nợ 453.990 tỷ đồng, tương đương 18,4 tỷ USD.

Theo kế hoạch, Chính phủ vay tối đa 676.057 tỷ đồng. Mức này tăng hơn 31.600 tỷ đồng so với 2023.

Trong đó, 98% khoản vay sẽ dùng để cân đối ngân sách Trung ương (659.934 tỷ đồng), cho vay lại khoảng 16.123 tỷ đồng. Nguồn huy động chủ yếu từ phát hành trái phiếu Chính phủ, vay ODA, ưu đãi nước ngoài.

Về trả nợ, Chính phủ trả khoảng 453.990 tỷ đồng, tăng hơn 126.700 tỷ so với năm ngoái. Trong đó, nợ trực tiếp của Chính phủ là 395.874 tỷ, các dự án cho vay lại khoảng 58.116 tỷ đồng.

Cũng theo quyết định này, tổng mức vay 3 năm tới (2024-2026) là 1.862,2 nghìn tỷ đồng, trong đó vay cho ngân sách Trung ương khoảng 1.818,3 nghìn tỷ đồng, vay về cho vay lại khoảng 43,9 nghìn tỷ đồng.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính kiểm soát chặt chẽ bội chi ngân sách nhà nước, bội chi ngân sách địa phương và mức vay nợ của ngân sách địa phương, tỷ lệ nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ.

(*) Nguồn: Báo Chính phủ

Hồng Quyên