Năm 2024, dự kiến có gần 330.000 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn

Theo dữ liệu của Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam, trong tháng 10/2023 có 23 đợt phát hành riêng lẻ với tổng giá trị 26.326 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp được ghi nhận là 214.890 tỷ đồng.

Thời gian gần đây, các doanh nghiệp chọn tập trung đàm phán kéo dài thời gian thay vì mua lại trái phiếu đến hạn. Theo Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam, trong tháng 10, các doanh nghiệp mua lại 13.645 tỷ đồng, giảm 17,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn năm 2024 lên đến 329.500 tỷ đồng, cao hơn gần 22% so với năm nay. Việc phát hành trái phiếu mới để đảo nợ vẫn rất khó khăn vì thiếu vắng bên mua.