Năm học 2022-2023 - Năm trọng tâm của đổi mới giáo dục phổ thông

Năm học này là một năm học đặc biệt, không chỉ vì một lễ khai giảng đầy hứng khởi sau thời gian dài ảnh hưởng của dịch Covid-19, mà năm học 2022-2023 còn được xác định là năm trọng tâm triển khai nhiệm vụ đổi mới giáo dục ở bậc phổ thông.

Cụ thể, năm học 2022-2023, theo lộ trình đổi mới, chương trình giáo dục phổ thông 2018 sẽ bắt đầu triển khai đối với các khối lớp 3, 7 và 10. Đặc biệt, với các em học sinh lớp 10 - đây là năm học đầu tiên các em học theo Chương trình đổi mới giáo dục với định hướng nghề nghiệp ở bậc Trung học Phổ thông. Các em học 8 môn và hoạt động giáo dục bắt buộc, trong đó có môn Lịch sử. Bên cạnh đó, học sinh chọn 4 môn học trong 9 môn lựa chọn gồm: Địa lý; Giáo dục kinh tế và pháp luật; Vật lý; Hóa học; Sinh học; Công nghệ; Tin học; Âm nhạc và Mỹ thuật.

Bộ GD&ĐT chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể để địa phương, nhà trường triển khai việc lựa chọn môn học; chuẩn bị cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, nhất là đối với những môn học nghệ thuật lần đầu tiên được đưa vào tổ chức dạy và học.